AGNIESZKA PRZYBOROWSKA

Agnieszka Przyborowska – 
Koordynator ds. administracyjno-biurowych
tel. +48 14 610 52 02

e-mail: sekretariat@gomar-stal.pl