KALKULATOR MAS-masy 1 metra prętów, rur, blach, taśm [kg/m]
KALKULATOR MAS-długość 1 kg pretów, rur, blach, taśm [m/kg]
                                 Gęstość średnia [kg/dm3]
Wybierz materiał:       

PRĘTY
 
Wymiar:   mm

Płaskowniki i blachy    
Szerokość :   mm
Grubość:       mm

RURY
Średnica:   mm
Grubość:   mm

Rury prostokątne
Szerokość:    mm   
 Wysokość:   mm
    Grubość:   mm  
Kształtowniki   

Dla dokładnego wyliczenia masy 1 metra wyrobu, niezbędna jest gęstość konkretnego stopu np. stali, mosiądzu, brązu.
Masa teoretyczna liczona jest dla wymiaru nominalnego i nie uwzględnia tolerancji wykonania ±, która może być znaczna dla wyrobów wyciskanych i walcowanych.
Kalkulator udostępnił serwis