DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

ElżbietaKlimkowska

Elżbieta Klimkowska – 
Specjalista ds. kontroli jakości
tel.  +48 14 61535 55

e-mail: eklimkowska@gomar-stal.pl